Skip to main content

Verzekeringen

Voor moleneigenaren vormen de (niet subsidiabele) verzekeringspremies in toenemende mate een probleem. De premies stijgen voortdurend. Sommige moleneigenaren hebben stormschade uit het verzekeringspakket geschrapt.

De Molenfederatie heeft, nadat er in 2010 een werkgroep was gevormd, samen met de vereniging De Hollandsche Molen een onderzoek ingesteld.
Lees hier uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep (nov. 2011).
 
De diverse publicaties van De Hollandsche Molen en de Noord-Hollandse Molenfederaties hebben daarna tot veel beweging in het verzekeringsveld geleid, en premies werden verlaagd.
Zo dient te worden opgemerkt dat de premies van Scheeffer/ASR in belangrijke mate omlaag zijn gegaan en Scheeffer/ASR weer een aantrekkelijke optie werd. Bekend is dat er ook goede offertes van AON zijn en dat diverse molens nu bij AON zijn verzekerd. Ook zijn diverse molens verzekerd bij Donatus. Deze lijkt vooral gunstig te zijn voor stenen molens.
Van belang is in ieder geval dat er nu meer keuzes mogelijk zijn met betrekking tot dekking, eigen risico, looptijd, e.d.
 
Van belang is nog het volgende:
Verbod stilzwijgende verlenging verzekeringen
Vanaf 1 januari 2010 mogen verzekeraars schadeverzekeringen niet meer stilzwijgend verlengen. Dit is vastgelegd in een gedragscode van het Verbond voor Verzekeraars. Deze gedragscode verplicht verzekeraars om hun relaties tijdig te informeren over de vervaldatum van het contract en de gevolgen van verlenging. Ook moet de verzekeraars hun relaties attenderen op de mogelijkheid om de verzekering te beëindigen en de opzegtermijn die daarbij in acht moet worden genomen. Naast consumenten valt ook de kleinzakelijke markt onder deze gedragscode, bijvoorbeeld molenstichtingen of verenigingen. Bij molens zijn tot nu toe meerjarige contracten gebruikelijk. Bij consumenten wordt nu uitgegaan van een contractduur van maximaal één jaar, maar voor molens blijven meerjarige contracten  mogelijk en wij zien dat contracten met een looptijd van 3 of 5 jaar favoriet blijven. Lees HIER een brief daarover van de molenfederatie aan moleneigenaren.

Willem Rol / Eric Zwijnenberg