Brandweer en molens

Op 15 januari 2015 heeft de Molenfederatie een themabijeenkomst met de brandweer georga-niseerd in De Gouden Engel te Koedijk. Hans Harding, gebiedscommandant van de brand-weer uit regio Zaanstreek-Waterland, gaf een presentatie. Hij is betrokken geweest bij brandpreventie voor De Kat en Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans. Tijdens deze sessie zijn veel vragen uit de praktijk behandeld en ik heb daaruit een selectie tips gemaakt.

Toezicht

Blikseminslag was de belangrijkste oorzaak van molenbranden in vroeger eeuwen, maar dankzij bliksemafleiders komt dit nu weinig voor. Brandstichting, vandalisme en vuurwerk vormen tegenwoordig de boosdoeners. Bewoning, schoon erf, toezicht, eventueel belichting en camera’s helpen daartegen. Ruim 4/10 deel van de molens in Noord-Holland is bewoond en de bewoners zijn bijna altijd vrijwillige molenaars. Zij zorgen dan ook voor het dagelijks toezicht. Bij onbewoonde molens is dit niet haalbaar. Ga na hoe je vrijwilligers en bewoners uit de buurt bij het toezicht op de molen kan betrekken, bij voorbeeld liefhebbers van honden die er dagelijks een rondje wandelen.

Sprinklers

Rook- en brandmelders zijn effectief gebleken om branden tijdig te signaleren. Hittemelders zijn geschikter dan brandmelders voor korenmolens met stoffige ruimten. Een aantal molens in ons land zijn van sprinklers voorzien, waaronder Het Prinsenhof bij Westzaan dat slecht bereikbaar is voor brandweerauto’s. Een groot voordeel van sprinklers is dat een brand van binnen uit kan worden geblust. Er zijn twee typen sprinklers in omloop. A-sprinklers werken volautomatisch, maar de investeringskosten zijn hoog. B-sprinklers zijn goedkoper, de aan-sluiting is buiten en deze moet door de brandweer worden bediend. Wanneer geen sprinkler aanwezig is, kan de brandweer pas starten met brand blussen in de molen als eerst de kap eraf is gebrand.

Oefeningen

Brandweeroefeningen bij de molen zijn altijd nuttig. Als de brandweer de molen (inclusief aanrijroute) beter kent, kan zij gerichter tot actie overgaan als onverhoopt brand bij de molen zou uitbreken. De brandweer stelt het op prijs als de vrijwillige molenaar bij oefeningen aanwezig is, omdat hij/zij meer kennis van de molen heeft. De ervaring heeft uitgewezen dat branden op molens sneller onder controle kunnen worden gekregen als de brandweer dankzij oefeningen ter plaatse bekend is èn als zij sprinklers kunnen aanzetten. Laat ladderwagens uitrukken. Probeer bij het blussen zo veel mogelijk orginele bouwmaterialen te redden en het houten vierkant mag niet omver worden getrokken. Dit is cruciaal voor het behoud van de monumentenstatus van de molen.

Inspecties

Electra, installaties en brandblussers moeten periodiek door experts worden gecontroleerd. De filters van een wasdroger moet na iedere doorbeurt door de bewoner worden schoon gemaakt. Bliksemafleiders kan je kostenloos laten nakijken door Het Gilde. Bij controles blijkt dat dit bij 1/4 deel van de molens niet perfect in orde was. Attentiepunten zijn o.a. het herstel van de buigzame leiding, koperen sluitbrugjes op de roeden, doorverbindingen op de roeden en de askop, alsmede verlaging van de aardverspreidingsweerstand. Terug naar www.molensnh.nl/

Wensballonnen

Naast vuurwerk vormen wensballonnen een gevaar voor molens. Wensballonnen zijn vliegen-de brandhaarden. Huiseigenaren van stolpboerderijen en landhuizen met rieten daken maken zich grote zorgen. Er komen steeds meer klachten over wensballonnen uit o.a. Laren en West-Friesland. Het Noordhollands Dagblad van 7 januari 2015 heeft artikelen aan dit nieuwe probleem gewijd. Gemeente Castricum heeft in haar APV opgenomen dat binnen een zone met een straal van 150 meter rondom De Oude Knegt geen vuurwerk mag worden afgestoken. De Molenfederatie gaat gemeenten hierover informeren.

Samenwerking

Nodig vrijwillige molenaars of vrijwilligers afkomstig van andere molens uit om naar de brandpreventie bij je molen te kijken. Door routine kan je minder alert worden en collega’s van buitenaf kunnen een "frisse" blik inbrengen. Er is behoefte aan een praktische checklist voor inspecties van molens. Ook is een up-date gewenst van de brochure van de RCE over brandveiligheid in molens (de laatste versie dateert uit 2000). De Molenfederatie gaat een (tijdelijke) commissie oprichten om voorstellen uit te werken en o.a. Jan ter Wisscha, Robin Goossens, Wouter Pfeiffer en Mark Ravensloot hebben zich hiervoor aangemeld. Tips zijn van harte welkom.

Willem Rol, jan. 2015

Noord-Hollandse Molenfederatie