Skip to main content

Nieuws voor eigenaren en molenaars

Rijnlandse Molendag 23 oktober 2022

Op zondag 23 oktober is het weer Rijnlandse Molendag. Alle collega-molenaars zijn die dag van harte welkom op de molens van onze Rijnlandse Molenstichting. Voor een overzicht van de deelnemende molens klik HIER

Subsidie NH 2018 2020 Moleneigenaren, denk aan het aanvragen van de (onderhouds)subsidie
2021-2023 vanaf 15 juli 2021 tot uiterlijk 10 sept. 2021 !!
De provinciale molensubsidie voor de onderhoudsjaren 2021, 2022, 2023 bedraagt wederom
€ 5300,- per molen voor deze drie jaar tezamen. In totaal is een bedrag van € 705.000,- beschikbaar.

Download HIER de regeling (Historische Windmolens Noord-Holland 2021) en HIER de toelichting met stappenplan.
Molenorganisaties kunnen m.b.v. eHerkenning alle vereiste gegevens en bijlagen indienen. Voor particuliere eigenaren, die vorige keer nog van DigiD gebruik konden maken, is dit helaas niet meer mogelijk, die moeten alles op papier indienen.
QR code Film NH Molenfederatie Promotiefilm Molenfederatie  (12 maart 2021 online)
In opdracht van de Noord-Hollandse Molenfederatie is door Peter Knijn Multimedia een film gemaakt. Omlijst door schitterende beelden van de Noord-Hollandse molenwereld worden alle aspecten van het werk van de Molenfederatie op een rijtje gezet. U kunt deze film bekijken via You Tube (https://youtu.be/Zs6X2BVnhyM). Of door het scannen van de QR-code hiernaast.
DickJan Braay 200p

Benoeming Dick Jan Braay als lid van het Dagelijks Bestuur
In de digitale vergadering van het Algemeen bestuur van 9 nov. 2020 is DickJan Braay benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van de Noord-Hollandse Molenfederatie. Gedurende een groot deel van zijn leven heeft DickJan zich, naast zijn werk als docent aardrijkskunde, ingezet voor diverse molenbesturen, molenopleidingsinstituten en andere maatschappelijke organisaties. Op dit moment is hij molenaar en bewoner van poldermolen M in Zuidschermer. Sinds 2016 is hij met prepensioen.

logo prov nh

Uitreiking restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2020
In december 2020 maakte de provincie bekend welke rijksmonumenten een restauratiesubsidie krijgen.  Er was een kleine € 5 miljoen euro voor 45 rijksmonumenten ter beschikking gesteld. Hieronder bevinden zich dit jaar 10 molens en 2 molengerelateerde objecten.  Dit betreft:

 • Alkmaar/Oudorp Strijkmolen B € 60.000
 • Alkmaar/Oudorp Strijkmolen D € 60.000
 • Alkmaar/Oudorp Strijkmolen E  € 60.000
 • Amsterdam Molenterrein de Otter Westelijke Houtloods € 136.836
 • Amsterdam Molenterrein de Otter Zuidelijke Houtloods  € 179.693
 • Bovenkarspel Molen Ceres  € 254.662
 • Burgerbrug Molen F              € 72.057
 • Burgerbrug Molen Zuider G € 49.755
 • Hollands Kroon/Wieringerwerf Molen de Hoop € 36.027
 • Obdam Berkmeermolen       € 91.591
 • Schermer/Rustenburg Strijkmolen I € 193.107
 • Zaandam Molen De Zoeker  € 11.215

Op de website van de provincie subsidies treft u  HIER  de bekendmaking aan, en een link naarde complete lijst van alle  toegekende subsidies. 

Evert Verhoeven 

Aanstelling Molenconsulent
Het Dagelijks Bestuur is erin geslaagd om, zoals aangekondigd tijdens de vergadering in nov. 2019, een molenconsulent aan te trekken. Dit is mede mogelijk gemaakt door de bereidwillige medewerking van Vereniging De Hollandsche Molen.
Evert Verhoeven zal vanaf 1 juni 2020, in eerste instantie voor een jaar maar met de optie om deze termijn twee keer te verlengen, deze parttime functie op zich nemen en is daarvoor 2 dagen per week beschikbaar. Daarnaast werkt hij als erfgoedspecialist en planologisch medewerker bij Ten Have Advies in Bentveld.
Evert heeft een master Erfgoedstudies gedaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en zet zich in zijn vrije tijd in voor het behoud van erfgoed. Maar……. hij is ook molenaar in opleiding. Wij denken dat Evert met al zijn kundigheid en enthousiasme een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan het behoud van molens in Noord-Holland en aan de verdere professionalisering van de Noord-Hollandse Molenfederatie. En, niet in de laatste plaats, zal hij een aanspreekpunt en vraagbaak voor u zijn en u, desgewenst, kunnen ondersteunen bij zaken.
Wij hopen op een heel plezierige samenwerking met Evert. U kunt hem bereiken via e-mail op:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of telefonisch of via WhatsApp op:   06-48 19 64 39

logo prov nh

Uitreiking restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2019
In december 2019 werd in Haarlem de selectie bekend gemaakt van monumenten die een restauratiesubsidie krijgen. Door gedeputeerde Cultuur, mevrouw Zita Pels, werden de beschikkingen aan de monumenteigenaren overhandigd. Er is € 5 miljoen voor 38 rijksmonumenten ter beschikking gesteld. Hieronder bevindt zich dit jaar slechts 1 molen!. Dit is Ondermolen D (museummolen) te Schermerhorn, voor een bedrag van €  90.306
In 2018 was er voor molens een bedrag van €  179.766 beschikbaar, in 2017 zelfs € 491.711.
Op de website van de provincie subsidies treft u  HIER  de bekendmaking aan, en een link naar de complete lijst van alle 38 toegekende subsidies. Er waren 53 aanvragen ingediend. Dus 15 objecten vielen buiten de boot vanwege het bereiken van het subsidieplafond.

WimmenumWateroverlast

Wateroverlast oktober 2019

Het door de Molenfederatie meermalen geschetse beeld van extreme wateroverlast waarbij molens behulpzaam kunnen zijn, werd in oktober 2019 bevestigd: achttien poldermolens in het gebied tussen Bergen en Enkhuizen hebben in de regenperiode van 9 tot 13 oktober enorme hoeveelheden water weggepompt. Diverse molenaars werden door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd om bij te springen. Naast de gemalen en noodpompen van het hoogheemraadschap droegen de Noord-Hollandse poldermolens gevraagd en ongevraagd hun steentje bij aan het beperken van de wateroverlast. In het blad Molenpost is er eind 2019 een artikel over verschenen.

Molencontactdag2019

Geslaagde Molencontactdag Noord-Holland op zaterdag 5 oktober 2019
De contactdag voor moleneigenaren, molenaars, bestuurders en andere molen-betrokkenen vond dit jaar in Castricum plaats in het gemeentehuis. Het ochtendgedeelte bestond zoals gebruikelijk uit enkele inleidingen, de toekenning van de jaarlijkse molenprijzen met als thema "De multifunctionnele molenaar", en het molennieuws van het afgelopen jaar. 's Middags werden de molens De Dorregeester, De Kat en De Oude Knegt bezocht. Bij die laatste molen was ook het afsluitende hapje en drankje.

Een verslag van deze contactdag is nog in de maak.
De 100 foto's die Rob Over de Linden maakte kunt u  HIER  bekijken.
De PowerPointpresentatie die tijdens de prijsuitreiking door de gedeputeerde voor cultuur, mevrouw Zita Pels 
op de achtergrond werd vertoond, met vele foto's van de drie prijswinnaars, kunt u  HIER  downloaden en openen. U ziet dan ook wie de prijswinnaars waren van de Molenprijzen Noord-Holland.
Het Noordhollandsch Dagblad besteedde op 6 okt. op zijn website ook aandacht aan de prijswinnaars. Het artikel vindt u  HIER.

2019 09 16 Comm. EFD

16 sept. 2019. Aanbieding jaarverslag 2018 van de Noord-Hollandse Molenfederatie aan de Commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) van de prov. Noord-Holland.

Willem Rol overhandigt het verslag en gaf een korte samenvatting van het werk van de molenfederatie en de stand van zaken m.b.t. de molens in NH. Hij nodigde de commissie uit voor een bezoek aan een molen om bij te praten over actuele ontwikkelingen die spelen in de Noord-Hollandse molenwereld.

Prov. Monumentenschildje

Monumentenschildjes provinciale monumenten

Op 30 augustus 2019 is de provincie Noord-Holland begonnen met het uitreiken van provinciale monumentenschildjes. De ruim 500 Noord-Hollandse monumenten kunnen dit schildje op de gevel aanbrengen. Onder deze 500 provinciale monumenten bevindt zich maar één molen, een Amerikaanse windmotor te Hauwert. En verder de molenschuur met inpandige blokmaalderswoning van De Paauw in Nauerna. Lees  HIER  meer over de introductie van de schildjes.

 Logo oud prov. NH

Molenbiotopen in provinciale en gemeentelijke omgevingsplannen
In 2018 heeft de provincie Noord-Holland molenbiotopen in de nieuwe Leidraad Landschap en Cultuurhistorie opgenomen (zie bijlage). In de provinciale regeling voor molenbiotopen gaat het erom dat een zone van 400 meter rondom een molen open blijft. Dit geldt voor zowel bebouwing als beplanting. De eerste stappen zijn door de provincie Noord-Holland gezet met de bescherming van molenbiotopen in de provinciale Leidraad en omgevingsvisie. Bij de vervolgstappen gaat het erom dat gemeenten molenbiotopen in hun eigen omgevingsplannen gaan verankeren. Ook is het belangrijk dat het groenbeheer van gemeentelijke wegen, plantsoenen en sportvelden in de nabije omgeving van molens wordt aangepast. Hoge bomen zoals populieren zijn zeer nadelig voor de vrije windvang van molens. In geval van heraanplant gaat onze voorkeur uit naar laagblijvers zoals lijsterbessen en knotwilgen. Agrarisch natuurbeheer of weidevogelbeheer past goed bij molenbiotopen, omdat weidevogels liefst in een open landschap broeden. Graag zijn wij bereid om molenbiotopen met gemeenten te bespreken.

Molencontactdag2018Oorkonde Geslaagde Molencontactdag Noord-Holland op zaterdag 6 oktober 2018
De contactdag voor moleneigenaren, molenaars, bestuurders en andere molen-betrokkenen vond dit jaar op Texel plaats in het gemeentehuis te Den Burg. Het ochtendgedeelte bestond zoals gebruikelijk uit enkele inleidingen, de toekenning van de jaarlijkse molenprijzen met als thema "Jongeren", en het molennieuws van het afgelopen jaar. 's Middags werden de molens Het Noorden, De Kemphaan en De Traanroeier bezocht.

Een verslag van deze contactdag kunt u  HIER  downloaden.
De 74 foto's die Rob Over de Linden maakte kunt u  HIER  bekijken.
Nieuw op deze website is dat u nu ook de PowerPointpresentatie kunt bekijken die tijdens de prijsuitreiking door gedeputeerde Van der Hoek op de achtergrond werd vertoond, met vele foto's van de zes prijswinnaars. Klik  HIER.
Ingeborg Pouwels Ingeborg Pouwels overleden
Op 24 dec. 2018 is, totaal onverwacht, Ingeborg Pouwels overleden ten gevolge van een hartaanval. Ingeborg werkte vanaf 2000 tot haar pensioen in 2017 bij De Hollandsche Molen en was daar de drijvende kracht achter tal van projecten. Zij was ook de partner van Wouter Pfeiffer, lid van het Algemeen Bestuur van de Noord-Hollandse Molenfederatie. We wensen hem en alle andere betrokkenen heel veel sterkte bij dit plotselinge verlies en roepen alle molenaars op om Ingeborg te eren door hun molen in de rouw te zetten.
Gerard van Beusekom, secretaris Noord-Hollandse Molenfederatie
Verdere toelichting op website De Hollandsche Molen vindt u  HIER
logo prov nh

Uitreiking restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2018
Op 19 jan. 2019 werd in Haarlem de selectie bekend gemaakt van monumenten die een restauratiesubsidie krijgen. Door gedeputeerde Cultuur, de heer Jack van der Hoek, werden de beschikkingen aan de monumenteigenaren overhandigd. Er is € 4,8 miljoen voor 59 rijksmonumenten ter beschikking gesteld. Hieronder bevinden zich 4 molens. Dit zijn:

Wormer Molen De Koker €     9.389
Spanbroek Molen Polder Westerveer   € 102.351
Stompetoren Schermer Poldermolen D  €   48.966
Amsterdam-Buiksloot   Krijtmolen d'Admiraal €   19.060

Totaal voor molens een bedrag van €  179.766 (vorig jaar  € 491.711).
Op de website van de provincie subsidies treft u  HIER  de bekendmaking aan, en een link naarde complete lijst van alle 59 toegekende subsidies.

Logo HHNK

Brief van Molenfederatie aan Hoogheemraadschap over bemalingsregeling

Op 29 okt. 2018 heeft de Noord-Hollandsche Molenfederatie aan het bestuur van het HHNK een brief gestuurd over de mogelijkheid van de inzet van poldermolens bij de bemaling in noodgevallen. Deze brief is een aanvulling op de brochure die de molenfederatiie eerder dit jaar had gepresenteerd.
Na ontvangst van deze brief is een delegatie van de federatie uitgenodigd voor een gesprek met hoogheemraad S.J. Schenk en enkele medewerkers, welk gesprek op 6 nov. 2018 plaatsvond. Het HHNK zal zich nader beraden over de voorstellen die de molenfederatie heeft gedaan, en daar begin 2019 op terugkomen.
HIER  kunt de de brief van de federatie aan HHNK downloaden.
De eerder verschenen brochure vindt u   HIER.

Texel

Noord-Hollandse Molencontactdag 2018 op Texel

Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt de 20e Provinciale Molencontactdag plaats.
Een dag speciaal voor molenaars, moleneigenaren, molenvrijwilligers, molenbeheerders etc.
Dit jaar zijn wij te gast bij de gemeente Texel.

De uitnodiging met het programma en de wijze van aanmelden vindt u  HIER.

Subsidie NH 2018 2020 Moleneigenaren, denk aan het aanvragen van de (onderhouds)subsidie
2018-2020 vóór 25 sept. 2018 !!
De provinciale molensubsidie voor de onderhoudsjaren 2018, 2019, 2020 bedraagt wederom
€ 5300,- per molen voor deze drie jaar tezamen.

Download  HIER de regeling (Historische Windmolens Noord-Holland 2018). Aan het eind
daarvan vind u links naar de verschillende (aanvraag)formulieren van de provincie.

2018 06 13,aanbieding brochure
Brochure Inzet molens,cover

Aanbieding brochure "Molens, Traditionele techniek met moderne mogelijkheden"

Op woensdagavond 13 juni 2018 overhandigde voorzitter Peter Tange (rechts) van de Noord-Hollandsche Molenfederatie het eerste exemplaar van een nieuwe brochure over de inzet van watermolens voor de bemaling van polders aan dijkgraaf Luc Kohsiek (links) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er werden ook exemplaren afgegeven voor het dagelijks en algemeen bestuur van HHNK.
De brochure kunt u  HIER als pdf-file downloaden.
Een artikel op de voorpagina van alle edities van het Noordhollands Dagblad van 14 juni 2018 kunt u  HIER  bekijken.
NOS-nieuws besteedde aandacht aan dit item, dit is  HIER  te zien.
NH-Nieuws maakte een filmpje naar aanleiding van deze gebeurtenis, en dat is  HIER  te bekijken (de journalist is wat voorbarig, er is nog geen regeling en geen sprake van vergoeding aan molenaars).
Het vervolg zal zijn dat de Noord-Hollandse Molenfederatie per brief het hoogheemraadschap gaat benaderen met een voorstel tot nadere uitwerking van een regeling voor de inzet van molens bij de waterbeheersing. Er zijn elders in het land reeds zes waterschappen die een dergelijke regeling kennen.

Logo Overheid.nl
logo prov nh

De Provinciale uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten
Noord-Holand voor 2018 is gepubliceerd
De regeling uit 2017 is nauwelijks gewijzigd. Dus nog steeds leidt dit met name voor
molens tot een betere kans om in aanmerking te komen voor subsidie.
De indieningstermijn is van 1 mei t/m 16 augustus 2018. De einddatum is dus een
maand eerder dan vorig jaar!

U kunt de regeling HIER vinden.
De brief die de Molenfederatie naar de moleneigenaren stuurde kunt u  HIER  lezen.
Meer bijzonderheden over de verschillen ten opzichte van 2016 vindt u op deze website op het tabblad Algemeen onder Provinciale subsidies.
Nagekomen bericht: Naar aanleiding van een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer heeft de Molenfederatie nog een aantal tips over het vergroten van de kans op toekenning. Lees  HIER  de brief van de Molenfederatie.

logo prov nh

Uitreiking restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2017
Op 19 jan. 2018 werd in Haarlem in het provinciehuis de selectie bekend gemaakt van monumenten die een restauratiesubsidie krijgen. Door gedeputeerde Cultuur, de heer Jack van der Hoek en Ernst van der Kleij, beleidsadviseur monumenten, werden de beschikkingen aan de monumenteigenaren overhandigd. Er is € 5 miljoen voor 53 rijksmonumenten ter beschikking gesteld. Hieronder bevinden zich 8 molens. Dit zijn:

Hoogwoud Molen De Lastdrager € 163.545
Oosterend Molen Het Noorden € 156.910
Middenbeemster Korenmolen De Nachtegaal  €   42.710
Bergen Damlandermolen €   37.009
Oterleek/Rustenburg    Strijkmolen I €   36.065
't Zand Molen OT €   22.740
Oosterblokker Korenmolen De Krijgsman €   21.232
Hippolytushoef Molen De Onderneming €   11.500

Totaal voor molens een bedrag van € 491.711.
Op onze site, onder Algemeen / Provinciale subsidies treft u de bekendmaking door de provincie aan, en de complete lijst van alle 53 toegekende subsidies. Of klik HIER voor een directe link.
Hier een groepsfoto van alle moleneigenaren die bij de overhandiging op het provinciehuis aanwezig waren.
2018 01 19 toekenning subsidies Haarlem

Molengids  

 

Zaterdag 13 januari 2017 van 10.00 tot 15.00 uur cursus MOLENGIDS
Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie organiseert opnieuw een cursus voor molengidsen.
Lees  HIER  de toelichting en de uitnodiging.

Molenaar Willem Roose

 Bekendmaking UNESCO op donderdag 7 dec. 2017: Ambacht molenaar op de lijst Immaterieel Erfgoed van UNESCO !

Het Nederlandse molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Dat maakte het Comité behorend bij het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed op 7 dec. 2017 bekend in Zuid-Korea. Via een beeldverbinding kon een grote schare aan molenaars en molenbesturen, bijeen op krijtmolen d"admiraal in Amsterdam Buiksloot, het heugelijke nieuws vernemen.
Ingrid van Engelshoven, minister van cultuur, is trots: “Het is fantastisch dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Het molenaarschap is een prachtig ambacht dat door en door verweven is met Nederland.” Meer bijzonderheden:
Op de website van Unesco Nederland, klik  HIER
Op de website van De Hollandsche Molen, klik  HIER

Onrust Naardermeer

Een geslaagde Molencontactdag Noord-Holland op zaterdag 7 oktober 2017
De contactdag voor moleneigenaren, molenaars, bestuurders en andere molen-betrokkenen vond dit jaar plaats in het gemeentehuis van Wijdemeren in Loosdrecht. Het ochtendgedeelte bestond uit enkele interessante inleidingen, de toekenning van de jaarlijkse molenprijzen, en het molennieuws van het afgelopen jaar.
's Middags werden De Onrust van het Naardermeer, de korenmolen van Laren en De Vriendschap in Weesp bezocht.
Een verslag van deze contactdag kunt u  HIER  downloaden.

Nijverheid op Windkracht

Nieuw molenboek

Van de hand van dr. H.J.M. (Herman) Kaptein, docent geschiedenis bij de Hogeschool van Amsterdam, is een nieuw molenboek verschenen, Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland 1500-1900. Meer informatie vindt u  HIER.
Kaptein publiceerde meer over molens, o.a. over de eerste industriemolens in Alkmaar.

Logo Overheid.nl
logo prov nh

De Provinciale uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holand is voor 2017 wederom gewijzigd
Op 27 juni 2017 heeft GS besloten de regeling uit 2016 aan te passen. Dit leidt met name voor molens tot een betere kans om in aanmerking te komen voor subsidie. Moleneigenaren krijgen een hogere prioritering dan voorheen. Moleneigenaren die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend en zijn afgewezen, kunnen een nieuwe aanvraag doen (op voorwaarde dat de restauratie inmiddels niet voor 100% is uitgevoerd.) De indieningstermijn is van 7 augustus t/m 14 september 2017.
U kunt de regeling HIER vinden.
Meer bijzonderheden over de verschillen met vorig jaar vindt u op deze website op het tabblad Algemeen onder Provinciale subsidies.

Overheidsinfo2

Informatie over je buurt
De site www.overheid.nl kent een rubriek onder de titel: “Over uw buurt – zo weet je ervan!”. Je kunt je daar abonneren op een e-mailservice, er een app downloaden of ook direct zoeken naar voor jou belangrijke informatie over je buurt. Je ontvangt dan informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals aangevraagde (omgevings)vergunningen, ter inzage gelegde (bestemmings)plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Je kunt zelf instellen welke  berichten je wilt ontvangen en binnen welke straal rond een bepaalde postcode of binnen de gehele gemeente. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘Over uw buurt’ op één plek samen. Hierdoor ben je constant slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de  buurt of wijk. Met ‘Over uw buurt blijf je snel en eenvoudig op de hoogte. Het is een prima service van de overheid, maar weinig molenliefhebbers weten ervan. Toch kan het belangrijk zijn vroegtijdig over dit soort zaken geïnformeerd te zijn, zodat ook de molenbelangen bij dit soort besluiten tijdig en goed onder de aandacht gebracht en meegewogen kunnen worden. Je gaat naar de betreffende website via de volgende link: https://overuwbuurt.overheid.nl

Schilderen voorbereidend werk

Schilderwerk
De Noord-Hollandse Molenfederatie is vorig jaar een onderzoek gestart naar de problematiek rond het schilderen van molens. Schilderwerk is een grote kostenpost. De voorbehandeling is een tijdrovende klus en dit is niet het leukste werk voor schilders of vrijwilligers. De werkgroep onderhoud & restauraties van de Molenfederatie heeft een aantal praktische tips uitgewerkt.  De eerste publicatie van de Federatie over schilderwerkzaamheden kunt u  HIER  downloaden.
De uitgebreide documenten over teervervangers en schilderwerk kan men bij Willem Rol van de Molenfederatie nabestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Logo NHMF 200x191

Molenprijs Noord-Holland 2017
Evenals voorgaande jaren wil de Noord-Hollandse Molenfederatie ook dit jaar weer prijzen uitreiken tijdens de provinciale Molencontactdag op 7 oktober 2017. Het thema is dit jaar "Molens en gemeenten". Iedereen, molenaars, moleneigenaren en molenliefhebbers, kan een voodracht doen, voor 30 juni 2017. Lees meer over het thema en de voorwaarden  HIER.

WOZ logo

WOZ poldermolens
Een aantal eigenaren van watermolens kan wellicht profiteren van een uitspraak van de Hoge Raad op 4 maart 2016. Daarin is namelijk bepaald dat het gedeelte van het grondoppervlak dat onderdeel is van een waterverdedigings­werk is vrijgesteld van WOZ-belasting. Dat is de z.g.n. "waarderingsuitzondering". Veel watermolens staan op een dijk of waterkering, en vallen onder deze regeling. Lees meer hierover in DEZE notitie.

koolteer verboden

Teervervangers
De Noord-Hollandse Molenfederatie is vorig jaar een onderzoek gestart naar teervervangers en naar de problematiek van het schilderen van molens. Zoals bekend mogen (gedestilleerde) koolteer en (bruine) carbolineum niet meer worden gebruikt. Bruine Stockholmer teer mag nog wel worden toegepast. Dat wordt namelijk verkregen door het verhitten van hout, in tegenstelling tot koolteer dat ontstaat bij het verhitten van steenkool. De eerste publicatie van de Federatie over de ervaringen met teervervangende producten kunt u  HIER  downloaden.
De uitgebreide documenten over teervervangers en schilderwerk kan men bij Willem Rol van de Molenfederatie nabestellen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2016 12 21 toekenning subsidies Haarlem

Uitreiking restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2016
Op 21 dec. 2016 werd in Haarlem in het Huis Barnaart de selectie bekend gemaakt van monumenten die een restauratiesubsidie kregen. Door gedeputeerde Cultuur, de heer Jack van der Hoek werden de beschikkingen aan de monumenteigenaren overhandigd. Er waren ruim 70 aanvragen ingediend, en er was voldoende geld om 46 daarvan te honoreren. Daaronder bevinden zich 7 molens. Dit zijn: de Zijper molens OT en P in resp. 't Zand en Oudesluis, De Kat in Uitgeest, strijkmolens D en E te Ouorp/Alkmaar, de Korenmolen van Egmond ("Koffiemolen") en de molen van Piet te Alkmaar.
Op onze site, onder Algemeen / Provinciale subsidies treft u de bekendmaking door de provincie aan, de complete lijst van alle 46 toegekende subsidies, en een nadere analyse door Willem Rol van de Noord-Hollandse Molenfederatie. Of klik HIER voor een directe link.

logo hhnk

Molenbiotoop goed beschermd in nieuwe Keur 2016 van HHNK
Op 21 sept. 2016 is door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier de nieuwe keur vastgesteld. Daarin zijn richtlijnen opgenomen voor be bescherming van de windvang van maalvaardige watermolens, zowel voor begroeiing als bebouwing. De regels zijn ten opzichte van de oude keur verbeterd: de reikwijdte is van 200 m tot 400 m verhoogd, en daarbinnen is de 1:100 regel van toepassing. De regeling geldt niet alleen voor de eigen molens van het hoogheemraadschap, maar voor alle maalvaardige molens binnen het gebied van HHNK.
De nieuwe Keur 2016 kunt u  HIER  downloaden. In art. 3.2 lid 3 op blz. 29/30 wordt de molenbiotoop besproken, en in Bijlage 1 staat de lijst van maalvaardige molens.

stadhuis Haarlem

Een geslaagde Molencontactdag Noord-Holland op 1 oktober 2016
De contactdag voor moleneigenaren, molenaars, bestuurders en andere molen-betrokkenen vond dit jaar plaats in het stadhuis in Haarlem. Het ochtendgedeelte bestond uit enkele inleidingen, de toekenning van de jaarlijkse molenprijzen, en het molennieuws van het afgelopen jaar.

's Middags werden De Zandhaas in Santpoort en De Eenhoorn en De Adriaan in Haarlem bezocht.
Een verslag van deze contactdag kunt u  HIER  downloaden.
Foto's gemaakt door Rob Over de Linden van de molencontactdag vindt u hier: Foto's Molencontactdag 2016.

    Logo Overheid.nl
logo prov nh

De Provinciale uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holand is gewijzigd
Op 21 juni 2016 heeft GS besloten de regeling aan te passen; met name voor molens die in de bestaande regeling de dupe dreigden te worden van de instroom van constitutionele beleggers. Moleneigenaren met een ANBI-status krijgen een hogere prioritering dan voorheen! Moleneigenaren die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend en zijn afgewezen, kunnen een nieuwe aanvraag doen (op voorwaarde dat de restauratie inmiddels niet 100 % is uitgevoerd.) De indieningstermijn is verruimd: van 4 juli t/m 26 augustus 2016.
U kunt de regeling HIER vinden.

Valbeveiligingsset

Apr. 2016. Voorlichting Gilde van Vrijwillige Molenaars over valbescherming
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is bezig met de introductie van valbescherming. Deze valbescherming biedt veiligheid bij werkzaamheden op hoogte, onder andere bij werkzaamheden in het hekkens (heklat vervangen, zeil wisselen, schilderen roede, etc). Geeft een moleneigenaar opdracht te werken op hoogte en zou er een ongeval plaatsvinden zonder dat het slachtoffer valbescherming of beveiliging heeft gebruikt, dan kan het onderzoek - afhankelijk van de omstandigheden - de verantwoordelijke op het moment van het ongeval (mede) aansprakelijk stellen (zowel civiel als strafrechtelijk). Een PowerPointpresentatie die recent is gebruikt bij een demonstratie valbescherming voor afdelingsbesturen en veiligheidscoaches kunt u HIER downloaden. Wilt je een demonstratie valbescherming of hebt u vragen over gebruik of aanschaf, neem dan contact op met Jan van Wier (mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

nieuwe entree zaans museum2 verkleind

Molencontactdag Noord-Holland zaterdag 3 oktober 2015
De contactdag 2015 voor moleneigenaren, molenaars, bestuurders etc. vond dit jaar plaats in Zaanstad, en wel in het Zaans Museum nabij de Zaanse Schans. Het ochtendgedeelte bestond zoals gebruikelijk uit diverse inleidingen, de toekenning van de jaarlijkse molenprijzen, en het molennieuws van het afgelopen jaar.
's Middags werden De Koker in Wormer, Het Prinsenhof in Westzaan en Het Jonge Schaap aan de Zaanse Schans bezocht.
Het verslag van deze contactdag kunt u  HIER  downloaden.

Subsidie NH 2015 2017

Moleneigenaren, denk aan het aanvragen van de (onderhouds)subsidie 2015-2017 vóór 21 sept. 2015 !!
De provinciale molensubsidie voor de onderhoudsjaren 2015, 2016, 2017 bedraagt € 5300,- per molen voor deze drie jaar tezamen.
Download  HIER  het aanvraagformulier op de website van de provincie.
Download desgewenst  HIER de regeling (Uitvoeringsregeling subsidie Molens Noord-Holland 2015)

Logo NH

Moleneigenaren, denk aan het aanvragen van de restauratiesubsidie 2015 vóór 17 sept. 2015 !!
Download  HIER  de regeling op de website van de provincie.
Daar vindt u ook wat bij molens onder publieksfunctie wordt verstaan (4x per jaar gedurende totaal 32 uur per jaar opengesteld).

 

    Subsidie 2015-2017

Nieuwe sudsidieregeling provincie bekend 
Op 17 februari 2015 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen over de provinciale subsidie voor windmolens voor de periode 2015-2017.
Er is € 705.000,- beschikbaar. De regeling geldt voor in werking zijnde windmolens die rijksmonument zijn. De subsidie bedraagt per molen € 5300,- (dus eenmalig voor een periode van drie jaar, net als de regeling voor 2012-2014). Aanvragen kan uitsluitend van 1 aug. t/m 21 sept. 2015. Alle eigenaren hebben hierover inmiddels bericht gekregen. Download  HIER  de regeling.

Bijeenkomst brandpreventie 15 jan. 2015
Op 15 januari 2015 heeft de Molenfederatie een themabijeenkomst met de brandweer georga­niseerd in De Gouden Engel te Koedijk. Hans Harding, gebiedscommandant van de brand­weer uit regio Zaanstreek-Waterland, gaf een presentatie. Hij is betrokken geweest bij brandpreventie voor De Kat en Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans. Tijdens deze sessie zijn veel vragen uit de praktijk behandeld. Een korte samenvatting van de tips vindt u bij HIER.

Molencontactdag 2014 geslaagd
Op zaterdag 4 okt. 2014 waren honderd molenaars, moleneigenaren, molenmakers en bestuurders van molenorganisaties bijeen in het gemeentehuis in De Goorn. Tijdens het ochtendgedeelte werd stilgestaan bij het feit dat de provinciale molenzorg, eerst in de vorm van een Provinciale Molencommissie, later de Noord-Hollandse Molenfederatie, dit jaar 60 jaar bestaat. De gedeputeerde mevrouw Elvira Sweet hield ter gelegenheid hiervan een toespraak. Tevens reikte zij drie molenprijzen uit. Deze gingen naar - de vrijwilligers van korenmolen Ceres te Bovenkarspel, - Bart Slooten uit Koedijk - de vrijwilligersgroep van het Jonge Schaap Zaandam 's Middags werden de Kaagmolen te Opmeer/Spanbroek, de wipmolen te Obdam en Waarlansdmolen te Waarland bezocht.

Een verslag van de dag met foto's kunt u  HIER  downloaden.

De PowerPoint-dia's van de inleiding "Een kijkje over de schutting" van Willem Rol vindt u HIER. Als molenstichtingen dit op prijs stellen, is Willem Rol graag bereid bij hen langs te komen  om de bevindingen in andere provincies toe te lichten. De PowerPoint-dia's van de inleiding van B. Poljer van De Fryske Mole vindt u HIER.