Skip to main content

Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie fungeert als een federatie c.q. platform.
De federatie ziet het belang van de bestaande molenstichtingen, die voor een fijnmazigheid van de bestuurlijke molenstructuur in Noord-Holland zorgen.
Wel is er een professionalsering noodzakelijk van deze stichtingen, waar de de federatie behulpzaam bij wil zijn.
Belangenbehartiging van de moleneigenaren en de vrijwilligers staat centraal.
Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie legt de nadruk op de binding van de vrijwilligers aan de molens c.q. de molenorganisaties.
De federatie tracht, namens alle stichtingen, gezamenlijke doelen te realiseren waar alle eigenaren vervolgens hun voordeel mee kunnen doen.