Skip to main content

Organisatie

De juridische structuur

Er is gekozen voor een stichting met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. De eigenaren van molens zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden de leden van het Dagelijks Bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn gecombineerd met het Eigenarenoverleg.

Eigenarenoverleg

De Noord-Hollandse Molenfederatie is opgericht om de moleneigenaren te ondersteunen bij de instandhouding van hun bezit. De leden van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen de diverse geledingen van de Noord-Hollandse molenwereld. Om de stem van alle moleneigenaren ook rechtstreeks te horen worden voor de halfjaarlijkse AB-vergaderingen ook alle moleneigenaren uitgenodigd. Zij kunnen daar aangeven waar de Molenfederatie zich voor dient in te zetten en tijdens die vergaderingen kunnen ook leden worden afgevaardigd voor het Algemeen Bestuur.