Keur en molenbiotopen

Molenbiotopen zijn van oudsher in de keur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier opgenomen, omdat poldermolens onlosmakelijk zijn verbonden met het waterbeheer. In de huidige keur van het HHNK staat dat in een straal van 200 meter rondom een poldermolen bebouwing of beplanting niet hoger mag zijn dan 2 meter. Het is belangrijk dat de regeling van molenbiotopen in de keur wordt voortgezet. Dat heeft de Molenfederatie onlangs in een brief aan de dijkgraaf van het HHNK aangegeven.

Het werkgebied van HHNK telt ongeveer 75 poldermolens (waarvan 19 in eigendom van het HHNK). Ruim 2/3 deel, circa 55 poldermolens, is draai- en maalvaardig. Zij bestrijken ruim 25.000 ha aan landbouwgronden en dit komt overeen met circa 15% van het totaal bemalen oppervlak binnen HHNK. Deze poldermolens kunnen hier als hulp- of noodbemaling worden ingezet om polderwateren op peil te houden of calamiteiten te beperken.

Sinds 1967 is de Wimmenummermolen (molenaar is Eric Zwijnenberg) circa 50 keer ingezet als hulp- of noodbemaling. Tijdens zware regenbuien in de afgelopen zomermaanden sprongen verscheidene poldermolens wederom bij. De Woudaap (Fulco Rol is molenaar) werd ingezet om de wateroverlast in de Krommenieër Woudpolder aan te pakken. De Nekkermolen (Leo Witteman) functioneert nog steeds binnen het reguliere waterbeheer van het HHNK in het Wormer- en Jisperveld. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de Molenfederatie.

Willem Rol, 29 sept. 2014

Noord-Hollandse Molenfederatie