Skip to main content

 

Meer leven in Noord-Hollandse Molens

Mensen die vrijwillige molenaar willen worden kunnen daarvoor opgeleid worden door het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Noord-Holland. Nadat de opleiding met een diploma is afgesloten kan de vrijwilliger aan de slag op een molen. De Molenfederatie probeert deze mensen in contact te brengen met moleneigenaren die nog een vrijwillige molenaar zoeken. En omgekeerd: als moleneigenaren een molenaar zoeken probeert de federatie beide partijen met elkaar in contact te brengen. Zo zocht in 2013 de Stichting tot behoud van "De Nachtegaal" in Middenbeemster vrijwillige molenaars.
 

Onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen

De molenfederatie probeert de onderlinge contacten tussen (vrijwillige) molenaars, moleneigenaren, molenbeheerders en bestuurders te verbeteren door jaarlijks voor allen een Noord-Hollandse Molencontactdag te organiseren, waarbij diverse thema's centraal staan, enkele molenprijzen worden uitgereikt, en een paar molens worden bezocht.
 

Meer informatie op landelijk niveau: www.vrijwilligemolenaars.nl
Meer informatie op provinciaal niveau: Het bestuur van de afdeling Noord-Holland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, www.vrijwilligemolenaars.nl , klik op "Gilde" vervolgens op  "afdelingen" en daarna op "Noord-Holland".