Skip to main content

Wat doen wij voor de Noord-Hollandsche molens?

Wij helpen moleneigenaren, molenbeheerders, molenaars en iedereen die op enigerlei wijze bij het molenbehoud betrokken is.
Wij stimuleren vrijwilligers en proberen te bevorderen dat door een ieder goed voor ons culureel erfgoed erfgoed 'de molen' wordt gezorgd.
Enkele activiteiten zijn:

Het jaarlijks organiseren van een molencontactdag

Voor iedereen die bij het molenbehoud is betrokken; eigenaren, beheerders, ambtenaren, (vrijwillige) molenaars etc. Het ochtendprogramma behandelt telkens een of twee actuele thema's, en 's middags worden enkele molens bezocht. De contactdag wordt ieder jaar op een andere locatie gehouden.

Jaarlijkse molenprijzen

Ieder jaar worden op de molencontactdag enkele molenprijzen, bestaande uit een oorkonde en een klein geldbedrag, uitgereikt aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het molenbehoud in Noord-Holland. Het bestuur van de molenfederatie heeft een jury benoemd die jaarlijks de voorgedragen kandidaten beoordeelt.

Subsidie weidemolens

In 2014 is een bedrag uit het BankgiroLoterij  Fonds door De Hollandsche Molen bestemd voor onderhoud en restauratie van houten en stalen weidemolens. De Molenfederatie behandelt de aanvragen en kent de subsidies toe.

Molenbeschermingszones van watermolens

De Molenfederatie heeft zich in 2014 tot het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewend met een pleidooi om molenbeschermingszones in de keur van het waterschap te handhaven. Lees hier meer over de argumentatie.

Inventarisatie molenbiotoop

In 2006 heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie een onderzoek laten doen naar de toestand van alle molenbiotopen in Noord-Holland. Evert-Jan Lameris heeft met behulp van een door hem ontwikkeld computerprogramma objectief de waarde van de biotoop van alle molens kunnen vaststellen. Daaruit bleek dat van de helft van de molens de biotoop is aangetast.
Het rapport is hierbij te downloaden.

Evaluatie financiële situatie van molens in Noord-Holland

In maart 2010 heeft de molenfederatie een belangrijp rapport gepubliceerd over de financiële situatie van de molens. Alle problemen waar eigenaren, zowel stichtingen als verenigingen als particulieren, tegenaan lopen worden geanalyseerd. De rol van provincie, gemeenten en waterschappen wordt belicht. U kunt het rapport HIER downloaden.

 

Enkele individuele molens waarvoor de molenfederatie zich in het verleden heeft ingezet

Restauratie Beemster molen De Nachtegaal

In de Beemster staat aan de Hobrederweg de molen De Nachtegaal. De vorige eigenaar was niet bij machte hem in goede staat te houden. Daarom is er een stichting opgericht die de molen in eigendom heeft overgenomen en vervolgens heeft gerestaureerd. Eerst is de molen 50 meter verplaatst naar het land van de buurman dat door de stichting werd aangekocht. Op 18 dec. 2010 zijn, onder winterse omstandigheden, de roeden en kap verwijderd zodat de molen de daaropvolgende tijd wind- en waterdicht kon overleven. De restaratie is in 2013, een jaar nadat de polder 400 jaar bestond, afgerond. De Molenfederatie is als adviseur aan de stichting verbonden.
 

De molenbiotoop van De Traanroeier op Texel bedreigd

Lees eerst de overdruk uit Molens, mei 2009, hierbij te downloaden.
Vereniging De Hollandsche Molen heeft bezwaar gemaakt tegen het nieuwbouwplan van het Maritiem en Juttersmuseum. De zienswijze is door de gemeente Texel ongegrond verklaard omdat in het vigerende bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen ter bescherming van de molenbiotoop.
De provincie Noord-Holland heeft inmiddels haar toestemming verleend aan het bouwplan.
Formeel lijkt niets meer de nieuwbouw van het museum in de weg te staan. De molenbiotoop zal er echter door verslechteren.