• screen1
  • screen2
  • screen4
  • screen5
  • screen6
  • screen7
  • screen8
  • screen9
  • screen10

Voorlopige toekenningen BankGiro Loterij Weidemolenfonds tweede tranche 2015/2016

Overzicht van de tot nu toe (juni 2016) toegezegde subsidies.
Als u in de kolom "inventarisnummer" klikt op een der groene links, krijgt u op een nieuwe pagina de betreffende molen met ale gegevens uit de weidemolen- of windmotoren database. Daar is ook de mogelijkheid om de locatie op een Google Maps kaart te bekijken.

# Foto  Soort molen Adres, gebied volgnr.
weide-
molen-
boek
inventaris
nummer
subsidie  Eigenaar 
1  033

Bosmanmolen

Lutjewinkel / Nieuwe Niedorp
Inmaler vogelmeertje
33 120-530 € 1.500,- Stichting Historisch Niedorp
2  116 533 Toes Bosmanmolen Schagen, industrieterrein
Witte Paal
"De Jan Toes"
- 116-533 € 1.500,- 

Fa. Toes
dhr. Olieman

3  420 Houten weidemolen
Fabr. Rem

Spaarndam, t/o Kerkweg 16
Verenigde Binnenpolder
Inmaler weiland

420 107-490 € 1.103,-  Boerderij De Koningshoeve
dhr. Van Tunen